Privacy policy

Privacybeleid, website Jumbo

Oktober 2010

1.1 Dit privacybeleid legt uit hoe Koninklijke Jumbo B.V., gevestigd aan de Westzijde 184, 1505 EK Zaandam, Nederland, en aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hierna te noemen "Jumbo") informatie over u verzamelt en hoe Jumbo deze informatie beschermt en gebruikt. Het behandelt alle persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u één van onze Jumbo Websites (de "Websites") gebruikt, tenzij anders vermeld op de desbetreffende website. Het heeft ook betrekking op de door u verstrekte informatie wanneer er sprake is van een promotionele partner van Jumbo en u aangegeven heeft informatie van Jumbo te willen ontvangen en akkoord bent gegaan met het doorsturen van uw gegevens door deze partner aan Jumbo maar waarbij u niet direct op een website van Jumbo geregistreerd bent.

1.2 Jumbo heeft het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en zal de meest recente versie van dit beleid op deze Website en al haar andere Websites plaatsen. Als Jumbo ooit wenst uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, zal Jumbo dit uitsluitend doen nadat zij hiertoe uw toestemming heeft verkregen.

2. Wat voor soort informatie verzamelt Jumbo?

2.1 Jumbo zal op verschillende manieren persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op één van de Websites of gebruik maakt van een of andere service van Jumbo, meedoet aan wedstrijden of prijsvragen, navigeert op de Websites en reageert op communicatie-uitingen van Jumbo.  

2.2 Om u te registreren op een Website van Jumbo heeft Jumbo een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en een wachtwoord, voor de toegang tot de Websites.

3. Wat mag Jumbo doen met uw persoonsgegevens?

3.1 Deze informatie kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden (wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven) en voor marktonderzoek:

  • Om onze diensten te optimaliseren en te personaliseren;
  • Om u te informeren indien u een prijs gewonnen heeft;
  • Om u nieuwsbrieven en informatie over de producten en diensten van Jumbo toe te sturen.

3.2 Jumbo kan uw informatie gebruiken voor het creëren van een profiel met interesses. Dit geeft Jumbo de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in haar klanten en bezoekers zodat Jumbo zijn diensten en marketing relevanter kan maken. De informatie die Jumbo op deze manier gebruikt omvat: (i) informatie over uw gebruik van deze en andere Jumbo Websites; (ii) huishoudelijke classificatiegegevens; (iii) uw reacties op communicatie-uitingen van Jumbo, (iv) informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op één van de Websites; (v) klantenonderzoeken of enquêtes; (vi) informatie van andere bedrijven, waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen en (vii) transactiegegevens.

3.3 Voor het verzamelen van deze informatie kan Jumbo gebruik maken van verschillende technische methoden, zoals cookies en web beacons. U kunt ook cookies ontvangen van adverteerders. Jumbo heeft geen controle over deze cookies en als u eenmaal op de advertentie geklikt heeft en de Websites verlaat, is dit privacybeleid niet langer van toepassing.

4. Wat doet Jumbo met deze informatie?

4.1 In lijn met alle toestemmingen die u aan Jumbo geeft, kan zij u direct marketingmateriaal sturen over Jumbo's eigen, of zorgvuldig geselecteerde goederen en diensten van derden en uw gegevens doorgeven aan andere organisaties die mogelijk direct marketingmateriaal naar u sturen.  Indien u geregistreerd bent bij Jumbo kunt u uw marketingvoorkeuren wijzigen.

4.2 Daarnaast kunt u zich afmelden voor e-mail communicaties via een uitschrijflink vermeld in de naar u verzonden berichten.

5. Wie heeft er toegang tot deze informatie?

5.1 Jumbo kan uw gegevens delen met bedrijven in de Jumbo-groep. Deze omvat al haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, waaronder ook merken die over het algemeen geen producten en diensten aanbieden onder de merknaam "Jumbo", alsook bedrijven die over het algemeen geen producten en diensten onder de merknaam "Jumbo" aanbieden. Waar uw informatie ook verwerkt wordt, Jumbo zal ervoor zorgen dat deze voldoende beschermd wordt.

5.2. Jumbo zal uw informatie alleen aan derde partijen verstrekken in de volgende situaties:
(i) Indien dit duidelijk vermeld was op het moment dat de informatie ingewonnen werd of op het moment van registratie en indien u, waar nodig, uw toestemming hiervoor heeft verleend.;
(ii) Indien Jumbo een andere organisatie contracteert voor het uitvoeren van taken namens ons – zoals het leveren van goederen aan u. In dit geval mogen de organisaties uw informatie alleen gebruiken om deze specifieke taak uit te voeren;
(iii) Indien Jumbo onderdelen verkoopt aan een andere organisatie of fuseert met andere bedrijven. In dit geval zal de koper uw informatie alleen kunnen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid van Jumbo;
(iv) Indien Jumbo van mening is dat openbaarmaking van deze informatie nodig is voor juridische procedures. Jumbo kan ook informatie vrijgeven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de geldende wetten en regels dit vereisen, of ter bescherming van de veiligheid van de gebruikers van onze Websites;
(v) Indien Jumbo derden inschakelt voor het verwerken en beheren van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in het privacybeleid, bijv. voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Websites of diensten. Jumbo kan ook informatie delen met derden (zoals accountants of juridisch adviseurs) voor het verkrijgen van advies. Dergelijke handelingen worden vastgelegd in een rechtsgeldige overeenkomst, waarbij de rechten ter bescherming van gegevens blijven gelden.

5.3 Omdat Jumbo wereldwijd actief is, kan het nodig zijn uw informatie internationaal over te dragen aan ontvangers buiten de Europese Unie, hetzij binnen de Jumbo-groep of aan derde dienstverleners. U mag ervan uitgaan dat Jumbo alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. De bedrijven binnen de Jumbo-groep zullen zich aan dit privacybeleid houden en aan de richtlijnen zoals officieel vastgelegd door de Europese Commissie, voor een passend beschermingsniveau ten opzichte van de regels inzake gegevensbescherming van de EU-landen.

5.4 U dient er zich van bewust te zijn dat wanneer u zich op een Jumbo Website bevindt, u doorverwezen kan worden naar andere websites waar de verzamelde persoonsgegevens buiten de controle van Jumbo valt en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Bijvoorbeeld: wanneer u op een advertentie klikt, kan deze actie u naar een website van derden brengen. Het privacybeleid van deze nieuwe website zal dan van toepassing zijn op de verkregen informatie van u op die site.

6 Beleid met betrekking tot kinderen

6.1 Als u een kind bent (een persoon, die niet de wettelijke leeftijd heeft om zijn toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van zijn gegevens) en zich bij ons wilt registreren, dient u rekening te houden met de volgende stappen en regelgeving:

  • Jumbo vereist toestemming van een ouder of voogd en u moet (i) uw ouder of voogd toestemming vragen om te registreren en (ii) bevestigen dat u toestemming heeft om u te registreren en een e-mailadres van uw ouder of voogd indienen.
  • Jumbo kan om een mobiel telefoonnummer vragen als u zich inschrijft voor een dienst via uw mobiele telefoon.
  • Jumbo stuurt dan een bericht naar uw ouder of voogd dat u geregistreerd bent en afhankelijk van uw leeftijd en locatie kan Jumbo uw ouder of voogd vragen om de toestemming tot registratie te bevestigen.
  • Jumbo kan ook controleren of de contactgegevens die u heeft opgegeven inderdaad van uw ouder of voogd zijn.
  • Als u heeft aangegeven dat u additionele diensten van Jumbo wilt ontvangen (enkel beschikbaar voor bepaalde leeftijdsgroepen, zoals vermeld tijdens registratie, of wanneer u zich abonneert op bepaalde diensten), zal Jumbo, waar nodig, uw ouder of voogd om toestemming vragen.
  • Er mag geen informatie worden voorgelegd aan, of geplaatst worden op de Websites zonder toestemming van uw ouder of voogd.

7. Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens?

7.1 U kunt Jumbo vragen uw persoonlijke informatie te wijzigen of te verwijderen uit één of meer van onze mailinglijsten of uw inschrijving annuleren door te klikken op de uitschrijflink of elke andere link waarvan Jumbo u voorziet.

7.2 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw naam te verwijderen uit de betreffende mailinglijst binnen 10 werkdagen na uw verzoek.

7.2 Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar email of schrijven naar de Koninklijke Jumbo B.V., t.a.v.: Technische ondersteuning Websites, Postbus 2224, 1500 GE Zaandam, Nederland of naar Jumbo Games, 2 Carters Row, Hatfield Park, Hatfiel AL9 5NB, United Kingdom.